Klient biznesowy

  Start  |  Klient indywidualny  |  Klient biznesowy |  Kontakt

Koncentrujemy się na ubezpieczeniach korporacyjnych skierowanych do dużych firm, mających złożone potrzeby ubezpieczeniowe. Nie zapominamy również o firmach z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Ich właściciele coraz bardziej świadomi ryzyk, z jakimi wiąże się prowadzenie biznesu znajdą u nas właściwe rozwiązania.

 

 

Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenia dla firm to kompleksowa ochrona mienia od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży i innych zdarzeń losowych. Uzupełnieniem jest ubezpieczenie utraty zysku, klazule ubezpiecznia elektroniki all-risk czy cargo.

 

 

Grupowe ubezpieczenie na życie

Jednak firma to nie tylko majątek, to przede wszystkim ludzie. Z myślą o twoich pracownikach przygotowaliśmy grupowe ubezpieczenia: NNW i na życie. Dokonały zakres ubezpieczenia, dostosowanie ochrony do potrzeb pracowników i świetna likwidacja szkód to zalety naszej oferty.

 

 

Ubezpieczenie flotowe

Flotowe ubezpieczenie pojazdów w małej firmie może być sposobem na obniżenie kosztów ubezpieczeń. W dużej pozwala dodatkowo kontrolować zakres, terminy i warunki ubezpieczeń całej floty.

 

Ryzyka budowy i montażu 

W procesie inwestycyjnym występuje wiele ryzyk nadzwyczajnych związanych z prowadzoną budową czy montażem. W tych krytycznych momentach rozwiązaniem ograniczającym ryzyko są ubezpieczenia CAR/EAR.

 

 

Odpowiedzialność cywilna

Prowadzenie firmy powoduje powstanie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za możliwe szkody, nie tylko na zasadzie winy ale również na zasadzie ryzyka. Zakres ubezpiecznenia OC dostosowujemy do potrzeb każdej firmy poprzez szeroki wachlarz klauzul dodatkowych. Terytorialnie udzielamy ochrony wg potrzeb w Polsce, UE bądź na całym świecie.

 Copyright (c) BATEF Dariusz Karaś